پکیج های فریلنسر ها

پکیج های فریلنسر ها

بهترین قیمت را متناسب با نیازهای سازمان خود انتخاب کنید

پایه

نسخه حرفه ای ، بهترین برای اشخاص

15,000 تومان

 • 12 اعتبار پروژه
 • 10 خدمات مجاز
 • 20 روز برای نمایش
 • 5 خدمات ویژه
 • 20 روز برای نمایش
 • 30 روز تاریخ انقضا بسته
 • پروفایل ویژه :

کسب و کار

بیشترین فروش ویژگی های بسته

20,000 تومان

 • 15 اعتبار پروژه
 • 12 خدمات مجاز
 • 25 روز برای نمایش
 • 10 خدمات ویژه
 • 30 روز برای نمایش
 • 40 روز تاریخ انقضا بسته
 • پروفایل ویژه :

حرفه ای

بسته ای کاملاً برجسته و بدون محدودیت

30,000 تومان

 • 20 اعتبار پروژه
 • 25 خدمات مجاز
 • 30 روز برای نمایش
 • 15 خدمات ویژه
 • 20 روز برای نمایش
 • 60 روز تاریخ انقضا بسته
 • پروفایل ویژه :

نامحدود

فوق العاده، نامحدود در حال حرکت

99,000 تومان

 • اعتبار پروژه نامحدود
 • خدمات نامحدود
 • خدمات هرگز منقضی نمی شوند
 • 20 خدمات ویژه
 • خدمات هرگز منقضی نمی شوند
 • 120 روز تاریخ انقضا بسته
 • پروفایل ویژه :

آماده برای شروع

همین حالا درخواست بهترین فریلنسر را برای پروژه خود ثبت نمائید.