پکیج کارفرمایان

پکیج های کارفرمایان

بهترین قیمت را متناسب با نیازهای سازمان خود انتخاب کنید

بسته پایه

19,000 تومان

 • 15 پروژه مجاز است
 • 10 روز برای نمایش
 • 5 پروژه ویژه
 • 10 روز نمایش ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 30 روز تاریخ انقضا بسته

بسته کسب و کار

45,000 تومان

 • 20 پروژه مجاز است
 • 15 روز برای نمایش
 • 10 پروژه ویژه
 • 20 روز نمایش ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 50 روز تاریخ انقضا بسته

بسته الماس

55,000 تومان

 • 25 پروژه مجاز است
 • مشاهده دائم
 • 12 پروژه ویژه
 • مادام العمر ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 70 روز تاریخ انقضا بسته

بسته حرفه ای

79,000 تومان

 • 30 پروژه مجاز است
 • 20 روز برای نمایش
 • 15 پروژه ویژه
 • 30 روز نمایش ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 75 روز تاریخ انقضا بسته

آماده برای شروع

همین حالا درخواست بهترین فریلنسر را برای پروژه خود ثبت نمائید.